חברים יקרים.
להב - לשכת ארגוני העצמאים בישראל, מאגדת בתוכה 39 ארגונים של עוסקים עצמאים. להב פועלת מזה 25 שנה להגנה על זכויות העצמאים והעסקים הקטנים בתחומים רבים וחשובים. במסגרת פעילותה הענפה, יזמה לשכת להב את הקמת "מועדון העצמאים" מטרתו: לתת לעצמאים הטבות ומבצעי פרמיום בארועים אקסקלוסיביים זאת בנוסף להטבות בכל ענפי הצריכה והשרותים, דוגמת ההטבות שמקבלים וועדי העובדים הגדולים במשק.
אתם ובני משפחתכם זכאים להרשם כחברים למועדון ללא תשלום.
כחברי המועדון, תוכלו להנות מההטבות שיקבל המועדון עבורכם. המועדון נמצא בקשר עם מיטב היצרנים, היבואנים, הספקים ונותני השרותים, המועדון עורך השוואת מחירים עומד על המקח ומביא לכם הצעות והטבות יחודיות, מחירים נמוכים, הסדרי תשלום ובונוסים בתחומים רבים ומגוונים. גם אם אתם חברים במועדונים אחרים, כדאי לכם להרשם למועדון העצמאים שאינו מגביל אתכם, לא עולה לכם כסף ומביא לכם הצעות ומבצעים שלא תמיד תקבלו במועדונים אחרים.
למבצעים לחץ כאן
שם פרטי:
שם משפחה:
מס. ת.ז.:
דוא"ל:
טלפון:
שליחת טופס זה אינה מחייבת רכישת המוצר
קראתי את התקנון ואני מסכים/ה
כי רכישתי היא בכפוף לתקנון המועדון
בכדי שנוכל לעדכן אתכם על ארועים, הנחות ומבצעים עליכם להרשם למועדון.
  • הרישום למועדון הוא ללא תשלום.
  • הרישום לא מחייב לבצע פעילות במועדון.
  • אפשר לבטל את החברות במועדון בכל עת.
  • הפעילות במועדון, בכפוף לתקנון.
רק החברים הרשומים במועדון יקבלו עדכונים אישיים
על מבצעים וארועים מיוחדים לכתובת האי מייל שלהם.
תקנון מועדון העצמאים - חברים
מעודכן לתאריך 22.6.2008
1. חובתך כחבר מועדון לקרוא לפני כל רכישה את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה, מאחר והחברות במועדון והקניה באמצעותו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ומאחר ולמועדון זכות בלעדית לשנות מפעם לפעם תקנון זה. הרישום למועדון ו/או הגשת הצעת רכישה בכל אחת מאפשרויות שדרכן ניתן לבצע הזמנה שמציע המועדון, מעידה על כך שקראת הבנת והסכמת לכל התנאים הכלולים בתקנון זה! התנאים מתייחסים לגברים ולנשים כאחד למרות שסעיפי התקנון מנוסחים לצרכי נוחות בלבד בלשון זכר ואין הבדל במשמעות בין לשון יחיד ללשון רבים.

2. כל מי שמבצע פעולה כלשהי דרך המועדון, מצהיר כי הינו מודע לתקנון המועדון ולכללי ההשתתפות במועדון קרא אותם בקפידה הבין אותם ומקבל אותם במלואם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, טרוניה או תביעה כנגד בעלי המועדון ו/או מפעילי המועדון ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המועדון ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

3. תקנון מעודכן נמצא במשרדי המועדון, במשרדי "להב- ארגון העצמאים והעסקים בישראל (ע"ר) (להלן – "להב" או "עמותת להב") ניתן לקבל עותק ממנו בפקס או בהודעת אי מייל.

4. כל פעילות במועדון כולל רכישה ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות בתשלום ושלא בתשלום בכל הדרכים המוצעות דרך וע"י המועדון יקראו להלן: ''פעילות''.

5. כל ספקי השרותים המוצרים ההנחות המתנות והפרסום יקראו להלן: "ספק" או "ספקים".

6. המועדון הינו מועדון חברים מיסודה של חברת מועדון היהלומים – מועדוני לקוחות בע"מ אשר נועד לתת שרותים והטבות לחבריו. זכאים להרשם למועדון כל החברים הרשומים בארגונים החברים בלהב הם ובני משפחתם. החברות במועדון נתונה לרצונו ושיקול דעתו הפרטי של כל חבר. אשר מסכים מרצונו החופשי לקבל את כל התנאים המופיעים בתקנון זה ולפעול לפיהם.

7. המועדון מופעל ע"י חברת מועדון היהלומים מועדוני לקוחות בע"מ שתקרא להלן "המועדון".

8. כל פעילות דרך המועדון שתבצע, תעיד גם אם לא ציינת זאת במפורש על הסכמתך המלאה כי לעמותת להב, מנהליה, עובדיה החברים בה והארגון המקצועי ממנו נשלחה הודעה זו, אין במישרין או בעקיפין, חבות ו/ או מחויבות מכל מן וסוג שהוא בגין ו/ או עקב ו/ או בקשר למועדון, פעילותו, המוצרים והשירותים שיוצעו על ידו ו/ או עלות בגין ו/ או עקב ו/ או בקשר לפעילות המועדון ולא תהא צד בכל טענה לעניין טיב המוצרים ו/ או היקפן ו/ או הספקתן ו/ או תנאי התשלום עבורן.

9. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לעמותת להב אין ולא תהיה במישרין או בעקיפין, חבות ו/ או מחויבות מכל מן וסוג שהוא בגין ו/או עקב ו/ או בקשר למועדון, פעילותו, המוצרים והשירותים שיוצעו על ידו ו/ או באמצעותו והיא לא תשא בכל תשלום, הוצאה ו/ או עלות בגין ו/ או עקב ו/ או בקשר לפעילות המועדון וכל העושה פעילות דרך המועדון מבין ומסכים לכך.

10. כל פעילות דרך המועדון שתבצע, תעיד גם אם לא ציינת זאת במפורש על הסכמתך המלאה כי למועדון, מנהליו, עובדיו והחברים בו, אין במישרין או בעקיפין, חבות ו/ או מחויבות מכל מן וסוג שהוא בגין ו/ או עקב ו/ או בקשר לספקים, פעילותם, המוצרים והשירותים שיוצעו על ידיהם ו/ או עלות בגין ו/ או עקב ו/ או בקשר לפעילותם ולא יהא צד בכל טענה לעניין טיב המוצרים ו/ או היקפן ו/ או הספקתן ו/ או תנאי התשלום עבורן.

11. המועדון אינו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש במועדון ולפיכך אינו נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

12. חברת המועדון הגיע להסכם עם חברת כרטיסי האשראי המנפיקה לחברת המועדון כרטיסי אשראי ייחודיים המעניקים לחברים הטבות יחודיות, כספקים לכל דבר. חברת כרטיסי האשראי היא האחראית הבלעדית בכל הקשור למוצריה שרותיה והמתנות שהיא מעניקה. במידה והדבר יתאפשר המועדון יעביר לחברת כרטיסי אשראי את פרטיך, בכדי שהחברה תיצור איתך קשר ותציע לך אחד מכרטיסי האשראי המיוחדים למועדון ולהסביר לך את היתרונות שלו. במידה ותסכים להצטרף לכרטיס האשראי המיוחד תוכל להנות מרכישה מוזלת בכל בתי העסק שאיתם יש למועדון הסדר של הנחה במעמד חיוב.

13. המוצרים במועדון מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד המועדון לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב. המוצרים והשרותים מוצעים על ידי המוכרים השונים ולא על ידי המועדון. המועדון מעמיד את עצמו לרשות המוכרים כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה. האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. לכן מוסכם כי אין לראות במועדון כמי שממליץ ו/או כמי שמוכר את המוצרים והשרותים וכמי שיש עליו אחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או אי מכירתם.

14. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את המועדון כלפי חבריו.

15. כחלק מפעילותו למען ציבור חבריו יפעיל המועדון אתר סחר אלקטרוני באינטרנט שכתובתו:WWW.DCCLUB.CO.IL (להלן: ''האתר'') שיופעל על ידי המועדון. האתר יציע לחבריו מגוון רחב של מוצרים ושירותים של ספקים שונים בשיטות המכירה שונות ויהווה את אחד הדרכים שמציע המועדון לביצוע הזמנות דרכו.

16. המועדון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה בתקנון אשר נמצא, במשרדי המועדון, במשרדי להב ובאתר האינטרנט של להב. השינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר שבוצע השינוי.

17. הזכות לבצע פעילות במועדון ובאתר המועדון נתונה לכל מי שנרשם כחבר וקיבל סיסמא אישית וברשותו, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

18. המועדון רשאי לקבוע את מי לקבל כחבר ו/או למנוע מחבר את השתתפותו באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועדון רשאי למנוע פעילות של חבר במועדון בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם כרטיס האשראי שברשותו הוגבל או נחסם לשימוש.
ב. אם מסר החבר פרטים שאינם נכונים במתכוון.
ג. אם ביצע החבר מעשה הפוגע או העלול לפגוע במועדון ובחבריו בספקים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עמותת להב.

20. בנוסף למידע הנוגע לפעילות המועדון, המועדון נועד אך ורק לחבריו והוא מציע לחברים אפשרות להזמין מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים נותני שרותים ובעלי בתי עסק שונים. למועדון הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים, להחליט ולקבוע הגבלות זכויות מחירים וכמויות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

21. כאמור המועדון אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים המוצעים דרכו. המועדון מעמיד את עצמו לרשות הספקים כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה. בדף המכירה של כל מוצר או שרות מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי הספקים. תמונות המוצרים שיוצגו במועדון נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי הספקים ובאחריותם. מועדון אינו יכול לפקח על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על הספקים.

22. המועדון אינו אחראי על תיאור המוצרים שנמסרו על ידי הספקים, המועדון ממליץ לבדוק את מחירי השוק של המוצרים לפני ביצוע קניה.

23. במידה וקיים באתר האינטרנט של המועדון קישור ''לינק'' המפנה לאתרים אחרים, לא ישא המועדון באחריות לתוכן אותם אתרים, למה שמתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם והמועדון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר המועדון וממנו.

24. המועדון יציג מגוון של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים'') במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים. למרות זאת בגלל שינויים בשוק יתכנו מצבים בהם המחיר שנותן המועדון לא יהיו אטרקטיביים דיים והמועדון לא מתחייב כי המחירים שיציע יהיו המחירים הנמוכים בשוק. לכן כדאי לכל חבר לבדוק בעצמו את מחירי השוק בזמן הקניה. המועדון לא יהיה אחראי למחירים של הספקים השונים.

25. הספקים המציעים את מוצריהם למכירה במועדון, התחייבו לעשות כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי וכל הפרטים הנדרשים למכירתם יופיעו בצורה מפורטת ונכונה. היה ויתברר כי המוצר שהזמנת חסר במלאי או שחלה טעות בהצגתו וברישום הנתונים שלו, תשלח לך הודעה ע"י הספק באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, הספקים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך ומאידך אתה לא תחויב. כ"כ, רשאים הספקים להציע לך מוצר או שרות חלופי בערך שווה למה שהזמנת. היה ותקבל את הצעתם, פרטי הזמנתך יעודכנו מחדש. אם תסרב, תבוטל הזמנתך והספק לא יחייב אותך. היה והספק מימש את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

26. כמויות המוצרים השונים המוצעת למכירה ע"י הספקים הינן גמישות ונתונות לשינוי לפי שיקול דעתם של הספקים מכל סיבה שהיא. לפיכך, כל ספק רשאי לפי רצונו להגדיל את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

27. על מנת לבצע פעילות דרך המועדון עליך להרשם ללא תשלום ולמסור למועדון פרטים מזהים שונים, לרבות - מספר ת"ז, שם, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת, כתובת אלקטרונית, המועדון מתחייב לפעול כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה. בכל מקרה כל הפרטים שמסרת לנציגי המועדון ירשמו עבורך במחשבי המועדון.

28. בעת ההרשמה הראשונית למועדון אין חובה למלא את פרטי כרטיס האשראי ולכן ניתן להשלים את תהליך הרישום הראשוני ללא פרטי כרטיס האשראי. זכור, אינך חייב למסור פרטים בטופס הרישום מסירת הפרטים תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, עליך לדעת כי אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים ולא אישרת את הסכמתך לפעול במועדון בכפוף לתקנון זה, לא תוכל להשתתף במכירות דרך המועדון והמוצרים והשרותים לא יסופקו לך.

29. הגשת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית. המועדון ו/או הספקים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין עקב נזקים שייגרמו למועדון, למי מטעמו או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.

30. למועדון ו/או לספקים שמורה הזכות לבטל השתתפות/זכייה/רכישה במועדון בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים ולנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותם כנגד מבצעי פעולות אסורות.

31. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק להציע את המוצר/שרות למועדון או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.

32. ההצעות שישלחו לחברי המועדון יכללו מוצרים, שרותים וארועים אשר הספק יעד אותם לציבור הכללי ואשר חלקם לא מתאים לציבור שומר מסורת. לכן כל פרסום מסוג זה שישלח לחבר זה או אחר לא יהווה עילה לטענת תביעה כלשהי בגין כך.

33. פרטי הפעילות האפשריות דרך המועדון:
א. הזמנה ו/או פעילות דרך אתר אינטרנט כולל (הצעת הרכישה) ופרטי החבר מבצע הפעילות יועברו, למחשב המועדון ומשם לספקים השונים.
ב. הזמנה בעזרת משלוח הודעת אי מייל אשר תכלול את פרטי המזמין, ההזמנה שתשלח למחשב המועדון ומשם לספקים השונים.
ג. הזמנה בעזרת הודעת פקס אשר תכלול את פרטי המזמין, ההזמנה שתשלח למחשב המועדון ומשם לספקים השונים.
ד. הזמנה טלפונית אשר תופנה לנציג המועדון הנציג ירשום את פרטי המזמין וההזמנה ויעבירה לספקים השונים.
ה. רכישה טלפונית ישירות אצל הספקים השונים.
ו. הזמנה אצל נציגי המועדון ו/או רכישה ישירה אצל הספק בדוכן מכירה של המועדון או הספק תרשם ישירות במסמכי הספק.

34. המועדון ו/או הספק, מנהלים רישום ממוחשב של הפעולות במחשבים שלהם, הפלטים המופקים ממחשבים אלו ואמור בהם ישמשו ראיה קובעת ומכרעת בעניין זה.

35. לאחר הגשת הצעת רכישה במועדון, יתן הספק למזמין אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של הצעת הרכישה, שמשמעותו - כי פרטי ההצעה שהגשת נקלטו במערכת, ולא כי ההצעה נתקבלה ואושרה. רק אישור שיועבר אליך מהספקים השונים יהוה ראיה על ביצוע הרכישה. לכן חשוב להקפיד לקבל מהספק בכתב את כל פרטי ההזמנה, בכדי שיהיה בידכם מסמך מחייב לביצוע הרכישה.

36. אין לראות בשליחת או בקבלת ההזמנה במועדון אישור כלשהו לביצוע עסקה. רק אישורו של הספק למבצע ההזמנה יהוה אישור לביצוע עסקה.

37. כל פעילות הזמנה שתיקלט במערכת המועדון תקבל מספר סידורי ותועבר לספק. המועדון לא יהיה אחראי במידה והפעילות לא נקלטה במחשבי המועדון או אצל הספק, או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי המועדון.

38. אין המועדון או הספקים נושאים באחריות לקבלת הודעת ההזמנה בכתובת הדואר האלקטרוני שלך. במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרשמתך שגויה ו/או תא הדואר שלך אינו יכול לקבל הודעות מכל סיבה שהיא יהיה הדבר באחריותך הבלעדית. בנוסף למסירת הפרטים לעיל, הפרטים שימסרו על ידך באתר יישמרו, למרות זאת בכל הצעת רכישה נוספת שתגיש בעתיד תצטרך למלא את שם המשתמש שלך בצירוף הסיסמא. אחריותך הבלעדית תתקיים גם במקרים בהם תתבקש למסור את פרטי כרטיס אשראי לחיוב ופרטי זהוי - כולם או חלקם - לרבות כתובת למשלוח המוצר ו/או השירות שהוזמן.

39. החבר מתחייב לשמור על הסיסמא ועל שם המשתמש בסודיות ולהימנע מהעברתם לידיים אחרות. כל העברת סיסמא ו/או שם המשתמש לאחרים, הינה באחריותו הבלעדית של בעל השם והסיסמא. המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק, הוצאה או חיוב שייגרמו למבצע הפעולה כתוצאה מהעברה כאמור. מובהר בזאת, כי אתה תחויב בתשלום כל סכום כספי, לפי הזמנה שבוצעה בעזרת המועדון תוך שימוש בשם המשתמש שלך ובסיסמא שלך.

40. אתה תחויב בגין רכישת המוצר/השירות באמצעות כרטיס האשראי ישירות ע"י הספק בהתאם לתנאי התשלום והרכישה המפורטים ליד כל מוצר.

41. התנאי הראשוני לביצוע עסקאות דרך המועדון: אישור כי הרכישה מתבצעת בכפוף לתקנון המועדון ואישור חברת כרטיסי האשראי להתחיבותך בגין רכישתך.

42. כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר/שירות במסגרת המועדון נעשית בין החבר מבצע הפעילות לבין הספק המציע. המועדון אינו צד להתקשרות בין החבר לבין הספק ואין הוא נושא באחריות כלשהי לעמידת הצדדים בכל ההתחייבויות אשר נטלו על עצמם, בכל ענין שהוא כולל טיב המוצרים/שרותים, איכותם, תנאי רכישתם וזמן והספקתם.

43. המוצרים/השירותים שבמועדון מוצעים לחברי המועדון באחריותם הבלעדית של הספקים, בהתאם לפרטים הרשומים ע"י הספק בפרסומי המועדון, ולפי כל דין.

44. אספקת המוצרים לכתובת הקונים תתבצע באחריותם הבלעדית של הספקים בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד הפרסום של כל מוצר. זמן האספקה יהיה כפי שיצוין ע"י הספק בזמן אישור ביצוע ההזמנה, לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של 5 ימי עסקים, לא כולל ימי שישי, שבת וחגים.

45. לספקים שמורה הזכות לא להוביל את המוצר לאזור מסוים, במקרה זה לא יגבה תשלום עבור משלוח, המוצר יימסר לידיך במקום שיצוין ע"י הספק.

46. הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במחשבים או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון

47. במקרים אלה יהיה רשאי הספק להודיע לקונה על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעילות.

48. באחריות הקונים לבקש מהספק לציין את דמי הטיפול והמשלוח בזמן קבלת פרטי התשלום.

49. לספק זכות בהודעה מראש לדרוש תוספת תשלום עבור הובלה שלא בתחומי הקו הירוק או הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

50. בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד בו תקבל את המוצר ו/או שרות, הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

51. במידה והדבר אפשרי, הרוכש יהיה רשאי לותר על המשלוח ולאסוף בעצמו ממחסני הספק את המוצר, במקרה כזה, הרוכש לא ישלם דמי טיפול ומשלוח.

52. המחירים המוצגים במועדון כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

53. רכישה שאושרה ע"י הספק מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי ההספק עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

54. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכיתך הזמנתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.

55. כחלק מהטבות לחבריו המועדון ינפיק עבור חבריו שוברי קניה מיוחדים מודפסים או אלקטרוניים. לא ניתן להעביר שוברים אלו לאחרים.

56. השלמת התשלום עם השובר נתונה לאישורו הבלעדי של הספק. במידה והספק לא ירצה או לא יסכים לקבל את השובר כחלק מהתשלום לא תוכל לתבוע אותו או את המועדון מאחר והמועדון והספק לא מחייבים אותך לבצע את הרכישה ומאחר וקבלת את השובר מהמועדון ללא כל תשלום או התחייבות.

57. מימוש השוברים יתבצע רק בנקודות המכירה אותם יציין הספק בפרסומיו ורק בתאריכי המבצע הנקובים לחברי המועדון.

58. שוברי הקניה הם חד פעמיים לא ניתן להשתמש ביותר משובר אחד בכל רכישה.

59. השימוש בשוברים בקניה בנקודת מכירה של הספק מותנה במילוי כל פרטי השובר כולל קוד אישור אותו ניתן לקבל מהמועדון בטלפון או בדלפק המועדון.

60. בקניה בשוברים דרך אתר המועדון יקבל הקונה קוד שובר אוטומטית בשלב ההזמנה.

61. קבלת קוד והשימוש בשובר אינו נחשב אישור לביצוע עסקה. רק אישורו של הספק יהווה אישור לביצוע עסקה.

62. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה, שמורה למועדון ו/או לספק הזכות לבטל הצעת הרכישה ו/או העסקה. המועדון לא ישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות כאמור. כן לא ישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות במועדון לא יחויב כלפי חברי המועדון שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף לא ישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של חברי המועדון אשר יבצעו רכישות דרך המועדון.

63. בנוסף על החברים לדעת כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/השירות ו/או תיאורו לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי המועדון - יקבע התיאור/המחיר המופיע במשרדי ובספרי המועדון. במקרה זה הרוכש יהיה זכאי, להשבת מלוא התמורה ששולמה על ידו עבור המוצר/השירות.

64. המבצע פעולה במועדון זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. דמי ביטול הרכישה, אם קיימים, יפורטו ע"י הספק במסמכי הרכישה.

65. כל ביטול רכישה ע"י הקונה יעשה בכתב לכתובת הספק ולכתובת המועדון הביטול יכלול את פרטי הרוכש וקוד המוצר/שרות כולל ת.ז. בכל מקרה הקונה יחויב בדמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן להעביר את הודעת הביטול באימייל או בפקס. 66. לידיעתך, לא תהיה לך זכות ביטול במקרים הבאים:
א. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
ג. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבורך בעקבות הזמנתך.
ד. מוצרים הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

67. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו את נושא רכישתך במצב בו קיבלת אותו.

68. במקרה שתבטל את רכישתך ובדף המוצר לא צוינו תנאי ביטול, על הספק להחזיר לך את הסכום ששולם על ידך או לבטל את חיובך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב שתדע, כי בכל מקרה תחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה ולפני הודעת הביטול המוצר כבר נשלח מהספק לחברת השילוח.

69. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי ההספק או פגם שהתגלה בו, לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אך חובתך להחזירו לרשות הספק ולהודיע לו על כך.

70. המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות דרכו ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת נגדו פעילות בלתי חוקית.
ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המועדון את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
ד. בכל מקרה שנעשתה פעילות בניגוד לתקנון זה.

71. הספק ו/או המועדון רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעילות, אם חלפו למעלה מ- 48 שעות מתום ביצוע הפעילות, ועדיין לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעילות.

72. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי הספק או המועדון לבטל את הרכישה הספציפית.

73. המועדון ו/או הספק שומר לעצמו הזכות לבטל כל הצעה לרכישה - במקרה בו אזל המוצר, או במקרה בו התברר כי המזמין איננו חבר המועדון, ו/או בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי או הספק ומכל סיבה אחרת.

74. המדיות של המועדון וכל המידע המופיע בהן, התוכנות שעליהן הן נבנו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות הנמועדון המועדון, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם.

75. כל המוצרים המוצעים ע"י המועדון מוצעים למעשה ע"י הספקים השונים. כל המידע המופיע במועדון נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית! הספקים אחראיים כלפי חברי המועדון על נכונות נתוני המידע שמסרו. המועדון אינו ערב לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.

76. המועדון אינו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, בכל צורה שהיא, לגבי:
א. המידע והחומר המפורסם ומוצע לחברי המועדון והנוגע למוצרים המוצעים ע"י הספקים השונים.
ב. כל מוצר ו/או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני.
ג. כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו בטלפון, פקס או באמצעות קישורים
אלקטרוניים. ד. לגבי כל הנזקים אשר נגרמו או עלולים להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנות של המועדון ו/או הגישה אל האתר.

77. הפרסומים המכילים בתוכם (לינקים) קישורים כתובים ו/או אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע, משאבים, אתרים אחרים באינטרנט ומהם. קישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד המועדון להשתמש בהם בצורה כלשהי.

78. כל הסתמכות על דעות, כתבות, הצהרות, הבעות עמדה, עצות, או כל מידע אחר המוצגים ע"י המועדון כולל התקשרות בעסקאות במסגרת האתר, נעשית לפי רצונו, שיקול דעתו והבנתו של החבר ובאחריותו הבלעדית.

79. כל הנתונים שימסרו החברים למועדון ו/או לאחר באמצעות המועדון עשויים להירשם על ידי המועדון ויהוו נכס שלו. ביקש המועדון לשמור את המידע, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

80. המועדון שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה במועדון כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המועדון יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים ללא זהות החברים.

81. מאחר שמדובר בביצוע פעולות גם בסביבה מקוונת אין באפשרותו של המועדון להבטיח חסינות מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המועדון.

82. בביצוע פעילות הרישום אתה נותן רשות מלאה למועדון לשלוח אליך מפעם לפעם חומר פרסומי והודעות על מבצעים מיוחדים שישלחו אליך לכתובת האי מייל שלך ו/או לפקס ו/או למכשיר הטלפון שברשותך בהודעות קוליות או בהודעות כתובות וכיו''ב והדבר יחשב כאילו בקשת זאת בכתב, אלא אם ציינת בפני המועדון בכתב כי אינך מעוניין בכך.

83. בביצוע פעילות הרישום אתה נותן רשות למועדון להעביר את פרטיך לחברת כרטיסי אשראי בכדי שחברה זו תפנה אליך ותציע לך להצטרף ולקבל את כרטיס המועדון המעניק מגוון הטבות יחודיות ומשמש ככרטיס אשראי לכל דבר

84. המועדון מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות הפרטים שמסרת בעת ההרשמה ובעת הרכישה. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של המועדון. המועדון לא יעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת לספקים המוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו במועדון, להוציא במקרים אלו:
א. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במועדון בספק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עמותת להב וחברי המועדון.
ב. אם עשית שימוש בשירותי המועדון לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג. אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם המועדון או מי מטעמו.
ד. אם התקבל בידי המועדון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי.
ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין המועדון.

85. מידע הנכנס אל המועדון וממנו עשוי להיות חשוף לגורמים אשר יבקשו לעשות בו שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטת המועדון. לכן המועדון אינו מתחייב על שמירת סודיות העברת ושמירת המידע מן מחשבי המועדון האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו מתבצעת על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעילות במועדון.

86. המועדון נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו, למרות זאת אין המועדון יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. המועדון לא ישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים.

87. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים במועדון הינם רכוש של המועדון ו/או של אחרים, אשר התירו למועדון לעשות בהם שימוש. אסור להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של המועדון ושל בעלי הזכויות האחרים וכן אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר המצויים במועדון אשר נרשמו על ידי בעליהם.

88. אם מחמת כוח עליון נבצר מהמועדון או ממפעיליו לנהל הזמנת מוצרים ו/או שירותים באופן תקין, יהיה המועדון ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון - לרבות אירועים שאינם בשליטת המועדון אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות ו/או אספקת המוצרים/השירותים ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות של המועדון ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.

89. המועדון יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים מצידו על פי תקנון זה בכל זמן, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן התראה כלשהי מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

90. המועדון מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה אך אינו מתחייב שהשירות במועדון לא יופרע, או ינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

91. המועדון לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

92. המועדון לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי חברי המועדון או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

93. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות במועדון תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.

94. כתובת החברה: נחמיה 5 ב"ב טל: 3883 579 – 03 # פקס: - מס' 5794513 - 03
Rivyon.com
מועדון העצמאיםצור קשר